Các lỗi liên quan đến bộ laser và từ của máy photocopy ricoh

Điểm qua 7 lỗi laser và lỗi cụm từ thường gặp ở các đời máy ricoh

1./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2060, 2075 báo lỗi SC 220

Lỗi do các bộ phận sau của máy photo:

– Lỗi laser, bạn vào 107 ấn nút clear => Vào seting copy => nhập mã 2103 tăng giá trị lên khoảng 10 sau đó chụp thử xem

– Bộ laser bị lỗi => vệ sinh sạch sẽ bộ laser, kiểm tra các giắc cắm điện bỏ bộ laser

2./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2060, 2075 báo lỗi SC 202, SC 203, SC 204

Lỗi do các bộ phận sau của máy photo:

– Lỗi laser, bạn vào 107 ấn nút clear => Vào seting copy => nhập mã 2103 tăng giá trị lên khoảng 10 sau đó chụp thử xem

– Bộ laser bị lỗi => vệ sinh sạch sẽ bộ laser, kiểm tra các giắc cắm điện bỏ bộ laser

3./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2060, 2075 báo lỗi SC 231, SC 240

Lỗi do các bộ phận sau của máy photo:

– Lỗi laser, bạn vào 107 ấn nút clear => Vào seting copy => nhập mã 2103 tăng giá trị lên khoảng 10 sau đó chụp thử xem

– Bộ laser bị lỗi => vệ sinh sạch sẽ bộ laser, kiểm tra các giắc cắm điện bỏ bộ laser

4./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2060, 2075 báo lỗi SC 390

Lỗi do các bộ phận sau của máy photo:

– Cài pan trong phần mềm => Liên hệ trực tiếp photocopy giavu để được tư vấn miễn phí

– TD sensor bị lỗi => lấy sensor khác lắp vào thử xem có chạy được không

Lưu ý: bạn muốn Reset lại phần mềm thì vào 5-990 in tất cả cài đặt ra giấy, cái nào không đúng default sẽ có dấu* thì cứ theo đó sửa lại.

– Thiếu từ, kiểm tra xem có bị rơi từ không, bổ sung từ

– Mực trong từ nhiều

– Mực trong từ ít

5./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2060, 2075 báo lỗi SC 389

Lỗi do các bộ phận sau của máy photo:

– Cài pan trong phần mềm

– TD sensor bị lỗi => lấy sensor khác lắp vào thử xem có chạy được không

Lưu ý: bạn muốn Reset lại phần mềm thì vào 5-990 in tất cả cài đặt ra giấy, cái nào không đúng default sẽ có dấu* thì cứ theo đó sửa lại.

– Thiếu từ, kiểm tra xem có bị rơi từ không, bổ sung từ

– Mực trong từ nhiều

– Mực trong từ ít

6./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2060, 2075 báo lỗi SC 391

Lỗi do các bộ phận sau của máy photo:

– Cài pan trong phần mềm

– TD sensor bị lỗi

Lưu ý: bạn muốn Reset lại phần mềm thì vào 5-990 in tất cả cài đặt ra giấy, cái nào không đúng default sẽ có dấu* thì cứ theo đó sửa lại.

– Thiếu từ, kiểm tra xem có bị rơi từ không, bổ sung từ

– Mực trong từ nhiều

– Mực trong từ ít

7./ Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2060, 2075 báo lỗi SC 392

Lỗi do các bộ phận sau của máy photo:

– Cài pan trong phần mềm

– TD sensor bị lỗi

Lưu ý: bạn muốn Reset lại phần mềm thì vào 5-990 in tất cả cài đặt ra giấy, cái nào không đúng default sẽ có dấu* thì cứ theo đó sửa lại.

– Thiếu từ, kiểm tra xem có bị rơi từ không, bổ sung từ

– Mực trong từ nhiều

– Mực trong từ ít

Trên đây là  các lỗi SC về bộ laser và cụm từ thường gặp ở máy ricoh. Ngoài ra còn nhiều lỗi khác nếu bạn không khắc phục được có thể liên hệ chúng tôi hỗ trợ 24/7. Thông tin chi tiết liên hệ Photocopy VuGia, 29 Dương Khuê, Cầu Giấy. SĐT: 01676952675

Nguồn: http://muabanmayphoto.com

Leave a Reply