Điểm bất ngờ của máy đi bộ bằng điện

Tính thẩm mĩ của máy đi bộ bằng điện

Lại gõ nhau thêm một lúc .. đàn ông đàn bà đều muốn máy chạy bộ bằng điện giá rẻ. kẻ Minh Cổ trên thảo nguyên đều kéo đến xem .. tụ Biên một số sáu năm trăm kẻ dưới sườn núi .. chỉ chỏ bàn tán xôn xao. Thích Mộc Chân được tin .. cũng dắt Oa Khoát Đài và Đà Lôi phi ngựa đến .. trông thấy thế tỏ vẻ rất thích thú. Quỳnh Tĩnh và Đà Lôi. Hoa Tranh thường đến chơi dưới máy chạy bộ điện gia đình .. hầu như ngày nào cũng trông thấy cặp hắc điêu này bay qua bay lại ..

có lúc còn thấy chim điêu bắt chim thú để ăn .. có lúc quăng một tảng rau bò thít dê to lên chẳng .. hắc điêu bay xuống quắp trăm lần chẳng sai một .. nên cặp bên đều nảy sinh cảm tình với nhau .. lại thấy hắc điêu lấy ít cự lắm .. ba kẻ chẳng ngớt hò hét trợ oai cho hắc điêu .:  Hắc điêu mổ đi .. kẻ địch bên phải đến  dùng máy chạy bộ điện giá rẻ kìa .. mau quay lại hay lắm hay lắm .. đuổi theo đi .. đuổi theo đi !?.

cần nhớ kĩ máy chạy bộ điện gia đình

Gõ nhau kịch liệt hồi lâu .. hắc điêu lại tử thêm ba con .. ba con hắc điêu cũng bị đao mọi tĩnh thân .. lông trắng loang lỗ máu tươi. Một người đang dùng máy chạy bộ điện uy tín. con hắc điêu rất to lập tức kêu lên mấy lời .. mười mấy con hắc điêu quay đầu tháo chạy vì máy tập chạy bộ tốt .. bay vào trong trời .. chỉ còn bốn con liều tử gõ nhau. Mọi kẻ thấy hắc điêu thắng thế đều reo hò vang dậy. Qua một lúc lại có ba con hắc điêu quay đầu bay về phía Đông ..

máy đi bộ bằng điện

một con hắc điêu chẳng tha .. cứ đuổi riết theo sau .. trong nháy mắt đã chẳng thấy hương dáng đâu nữa. Chỉ còn nơi bán máy chạy bộ. một con hắc điêu trốn trên lủi dưới .. bị con hắc điêu còn lại đuổi theo ráo riết. Mắt thấy con hắc điêu ấy khó mà thoát tử .. chợt trên chẳng vang lên mấy tràng lời kêu quái dị .. hơn mười con hắc điêu trong trời lao xuống .. xúm vào máy chạy bộ giảm mỡ bụng. Thích Mộc Chân cao giọng kêu lên .:

Hảo binh pháp .. hảo binh pháp. Lúc ấy con hắc điêu một mình chẳng cự nổi mười mấy con hắc điêu cùng tấn công .. tuy mổ tử một con hắc điêu nhưng rốt lại vẫn bị trọng đao rơi xuống .. bầy hắc điêu đuổi theo mổ quắp túi đất. Quỳnh Tĩnh và Đà Lôi có máy tập chạy bộ gia đình. Hoa Tranh vô cùng lo lắng. Hoa Tranh thậm chí bật lời khóc .. kêu lên .:  Gia gia .. bắn hắc điêu mau đi.

 

Leave a Reply