Tổng hợp 15 lỗi SC của máy photocopy ricoh

1./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 490( Lỗi Mực)

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Mô tơ Bơm Mực Không quay => kiểm tra giắc cắm điện, sensor, thử mô tơ mới xem có chạy được không

– Đứt Dây Điện => nối lại hoặc thay bằng đoạn mới

– Nhông bị vỡ

2./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 440

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Mô tơ chính bị lỗi

– Đứt Dây Điện => nối lại hoặc thay bằng đoạn mới

– Phần cơ kéo giấy chính bị kẹt

3./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 441

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Mô tơ từ bị lỗi

– Hộp từ bị kẹt

– Đứt Dây Điện => nối lại hoặc thay bằng đoạn mới

4./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 401

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Cây sạc(transfer) bị lỗi

– Bị đánh lửa

– Board sạc bị lỗi

5./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 402

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Cây sạc(transfer) bị lỗi

– Bị đánh lửa

– Board sạc bị lỗi

6./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 403

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Cây sạc(transfer) bị lỗi

– Bị đánh lửa

– Board sạc bị lỗi

7./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 404

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Cây sạc(transfer) bị lỗi

– Bị đánh lửa

– Board sạc bị lỗi

8./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 411

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Cây sạc(transfer) bị lỗi

– Bị đánh lửa

– Board sạc bị lỗi

9./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 350

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– ID sensor bị lỗi

– Gạt mực bị lỗi

– Đứt Dây Điện => nối lại hoặc thay bằng đoạn mới

– Vào mã máy 107 > ấn giữ clear màu đỏ > vào photo setin > vào 3>001>2

10./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 351

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– ID sensor bị lỗi

– Gạt mực bị lỗi

– Đứt Dây Điện => nối lại hoặc thay bằng đoạn mới

– Vào mã máy 107 > ấn giữ clear màu đỏ > vào photo seting > vào 3>001>2

11./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 352

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– ID sensor bị lỗi

– Gạt mực bị lỗi

– Đứt Dây Điện => nối lại hoặc thay bằng đoạn mới

– Vào mã máy 107 > ấn giữ clear màu đỏ > vào photo seting > vào 3>001>2

12./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 353

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– ID sensor bị lỗi

– Gạt mực bị lỗi

– Đứt Dây Điện => nối lại hoặc thay bằng đoạn mới

– Vào mã máy 107 > ấn giữ clear màu đỏ > vào photo seting > vào 3>001>2

13./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 501( Lỗi Khay 1) => kiểm tra có bị rơi từ vào khay không

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Mô tơ nâng khay giấy 1 bị lỗi

– Phần cơ kéo giấy bị lỗi

– Đứt Dây Điện => nối lại hoặc thay bằng đoạn mới

– Board giấy bị lỗi

14./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 504( Lỗi Khay 4)=> kiểm tra có bị rơi từ vào khay không

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Mô tơ nâng khay giấy 4 bị lỗi

– Phần cơ kéo giấy bị lỗi

– Đứt Dây Điện => nối lại hoặc thay bằng đoạn mới

– Board giấy bị lỗi

15./ Màn hình của máy photo thông báo lỗi SC 506( Lỗi Mô tơ giấy)

Những bộ phận có thể bị hư hỏng cần vệ sinh và thay thế

– Mô tơ giấy bị lỗi

– Đứt Dây Điện => nối lại hoặc thay bằng đoạn mới

– Board giấy bị lỗi

– Phần cơ kéo giấy giấy bị kẹt

Nguồn: http://muabanmayphoto.com

Leave a Reply